تبلیغات
نگارم هر نفس درجلوه نقش تازه ای دارد - حاج میرزا زین‌العابدین، رحمت‌علیشاه

 

حاج میرزا زین‌العابدین، رحمت‌علیشاه

 

  

 

        حاج میرزا زین‌العابدین فرزند حاج معصوم بود. او را به نام عم پدرش حاج میرزا زین العابدین قزوینی تاجر معروف كه از ایران به عراق رفته بود نامیدند و به همین مناسبت وی را میرزا كوچك می‌خواندند، در طریقت ملقب به رحمتعلیشاه بود.

       در شیراز خدمت حاجی شیروانی ملقب به مستعلیشاه به فقر نعمت‌اللهی مشرف شد. چندی بعد برای درك محضر حضرت مجذوبعلیشاه به همدان رفت پس از مدتی جناب مجذوب نامه‌ای به وی دادند كه به مستعلیشاه برساند، ایشان از همدان مراجعت و در قمشه به جناب مستعلیشاه رسید كه از شیراز با عیال و اولاد تبعید شده بود. جناب مستعلیشاه نامه را خواند و فرمود همه را به شما سپرده‌اند و خود از كاروانسرا بیرون رفت، سواران حكومتی برای كشتن حاجی شیروانی سر رسیدند و حاجی رحمتعلیشاه را گرفتند و نزد امیر قاسم خان پسر سلیمان خان اعتمادالدوله خالوی آغا محمد خان قاجار بردند. در خانه حاكم او را مورد شكنجه قرار دادند تا محل حاجی شیروانی را نشان دهد.

       چون امام جمعه اصفهان آقا میر محمد مهدی از دستگیری حاجی رحمتعلیشاه اطلاع حاصل كرد بر آشفت و با جمعی به منزل حاكم رفت و گفت ایشان فرزند حاج معصوم از فحول علمای شیراز است و او را خلاص كرد و در مجلس بالای دست خود نشانید جناب رحمت چند روزی در منزل امام جمعه اصفهان بود پس از آن عیال حاجی را به شیراز به وطن مالوف رسانید.

       در سال 1249 هجری قمری باز سفری به قمشه و محلات و تبریز رفت. محمد شاه چون به سلطنت رسید به سبب ارادتی كه به درویشان داشت جنابش را به عنوان نایب الصدر شیراز انتخاب و اوقاف و وظایف علما و سادات آن دیار را به حضرت رحمت واگذار كرد. در زمان رحمتعلیشاه سلسله نعمت‌اللهی به اوج قدرت خود رسید و خلق بیشماری در دیار اسلام به طریقه حقه نعمت‌اللهیه گرویدند و مشایخ بیشماری را تربیت فرمود كه از آن جمله جناب صفی و جناب حاج محمد كاظم اصفهانی را باید نام برد.
       در قطعهُ زیر بیت دوم را به ایشان نسبت می‌دهند.

گفت رحمتعلی آن قطب مدار توحید        كه از او این سخن اندر همه اعصار بماند
نقش كردم رخ زیبای تو بر خــانه دل        خانه ویران شد و آن نقش به دیوار بماند

       در سن 70 سالگی شب یكشنبه 17 صفر 1278 هجری قمری وفات یافت و در قبرستان وادی‌السلام شیراز مدفون گردید.